ΣΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ

  Μικρό κόστος επένδυσης, μεγάλη κερδοφορία, ταχύτατη απόσβεση επένδυσης κεφαλαίου
  Ισχυρό brand name
  Συστηματική βοήθεια για ανάπτυξη της επιχείρησής σας
  15 ετή σύμβαση Franchising με δυνατότητα 5 έτους ανανέωσης της
  Ανταγωνιστικά Royalties
  Αποκλειστικότητα και προστασία γεωγραφικής περιοχής βάση χάρτη ή δήμου
  Δικαίωμα 2ου ή και 3ου καταστήματος χωρίς νέο entry fee
  Ανταγωνιστική διαφήμιση πανελλήνιας εμβέλειας και προβολής
  Καθιέρωση στην τοπική αγορά ως leader της περιοχή σας
  Ενέργειες local store marketing
  Τεχνικές προσέλκυσης νέων πελατών & marketing
  Αποκλειστικό λογισμικό Management
Information System ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ
  Προσεκτικά οργανωμένη στρατηγική επιλογής κατάλληλης περιοχής με έρευνα αγοράς
  Συμβουλευτική υποστήριξη και έγκριση ακινήτου
  Αποκλειστικά εγχειρίδια λειτουργίας
  Επαναστατικό υλικό διδασκαλίας και σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους
  Ενημέρωση σε τεχνολογικές εξελίξεις
  Ακαδημαϊκή και διοικητική υποστήριξη από managers EYΡΩΓΝΩΣΗ
  Δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε εσάς και στο προσωπικό σας από καθηγητές,
managers και εξωτερικούς εισηγητές
  Συμμετοχή σε τακτικά συνέδρια ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ
  Χρηματοοικονομικές συμβουλές από εξειδικευμένους συνεργάτες
  Συνεργασίες με δυνατούς προμηθευτές για μεγαλύτερη οικονομία κλίμακας
  Συνεργασίες με πανεπιστήμια εξωτερικούΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.
Βουλιαγμένης 142, Γλυφάδα
210 963 6100
info@eurognosi.com

ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ EUROL@B ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ