Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ

Smart Franchise
Classic Franchise
Area Franchise
Master Franchise
Target Franchise
Πληθυσμός έως 5.000
Κατάστημα 60 τ.μ.
Κόστος: από 15.000€
Πληθυσμός πάνω από 10.000
Κατάστημα 120 τ.μ.
Κόστος: από 30.000€
Αποκλειστικά δικαιώματα
περιοχής
Καινοτόμο ακαδημαϊκό και εμπορικό σύστημα
Αποκλειστικά
δικαιώματα χώρας
Προστασία δικαιωμάτων περιοχής
Καινοτόμο ακαδημαϊκό
και εμπορικό σύστημα
Μετέτρεψε
το Φροντιστηριό σου
Απέκτησε ισχυρό brand name

ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.
Βουλιαγμένης 142, Γλυφάδα
210 963 6100
info@eurognosi.com

ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ EUROL@B ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ