ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Κλειστό Εξεταστικό Κέντρο Cambridge ELA

Η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ, ως Κλειστό Εξεταστικό Κέντρο, διενεργεί τις εξετάσεις του Πανεπιστηµίου Cambridge ELΑ για τους σπουδαστές της. Οι πιστοποιήσεις του Πανεπιστηµίου Cambridge αναγνωρίζονται παγκοσµίως στο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα.

CAMBRIDGE YLE

Εξετάσεις, ειδικά σχεδιασµένες για παιδιά!

   

Κέντρο προετοιµασίας πιστοποίησης ETECT

Η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ είναι επίσης κέντρο προετοιµασίας για την πιστοποίηση ETECT, µία εξέταση που απευθύνεται σε αρχάριους και πεπειραµένους καθηγητές Αγγλικής γλώσσας. Στους επιτυχόντες απονέµεται πιστοποιητικό αναγνωρισµένο από το Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆).

   
Στα πλαίσια προετοιμασίας των σπουδαστών πληροφορικής η EuroL@b για την απόκτηση αναγνωρισμένων πιστοποιήσεων συνεργάζεται με τους φορείς  ECDL και UNICERT
   
Η ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ σε συνεργασία με τον Όμιλο Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης UNICERT προωθεί και στηρίζει τα δια ζώσης προπτυχιακά και μεταπτυχιακά και τα εξ’ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick (Λευκωσία και Λεμεσό)
   
Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Φλόγα
Συµπαράσταση στα παιδιά µε νεοπλασµατική ασθένεια.
   
Αττικό Ζωολογικό Πάρκο
Πρόγραµµα υιοθετήσεως ζώων
   
Tο χαµόγελο του παιδιού
Ενεργή συµπαράσταση στα παιδιά που µας έχουν ανάγκη.

   
Unicef
Έµπρακτη βοήθεια µε σηµαντικά ποσά από τα ετήσια δίδακτρα του Οµίλου.
   
Ανακύκλωση Μπαταριών
Ειδικοί κάδοι ανακύκλωσης µπαταριών στα κέντρα ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ.
   
Συµπαράσταση στους Πυρόπληκτους
∆ωρεάν φοίτηση στους πυρόπληκτους µαθητές του 2007.
   
Green Team
Πραγµατοποίηση ενεργειών για την εξοικονόµηση νερού και την ανακύκλωση.

 

ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.
Βουλιαγμένης 142, Γλυφάδα
210 963 6100
info@eurognosi.com

ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ EUROL@B ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ