ΣΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ

 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ   ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Γραμματειακή Υποστήριξη σε συνδυασμό με τις πωλήσεις Επιμορφωτικά σεμινάρια διδακτικής και μεθοδολογίας
Διαχείριση παλαιών & νέων πελατών – συστάσεις Σύστημα ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ®
Επικοινωνία με προμηθευτές, εξωτερικούς συνεργάτες και Κεντρική Διοίκηση Τεχνικές Διδασκαλίας
Πρόγραμμα σχολικής χρονιάς Εκπαιδευτικά Μέσα
Οικονομικά – Εισπράξεις Μέθοδος Αξιολόγησης Μαθητών
ΜIS – Εφαρμογές λογισμικού και νέων τεχνολογιών Αντιμετώπιση Μαθησιακών Δυσκολιών
Πρακτική εξάσκηση - Workshops Management τάξης
    Επικοινωνία με τους γονείς και ημέρες γονέων
       
  ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ   ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ MANAGEMENT
Διαδικασίες Εγγραφών – Πωλήσεων Χαρτογράφηση ανταγωνισμού
Παρουσίαση Ειδικού Συστήματος Επιτυχίας ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Συνέργειες με τοπικούς φορείς
Νέα προϊόντα και υπηρεσίες Μηχανισμό προώθησης πωλήσεων
Έντυπα και διαδικασίες ελέγχου πελατών Τοπική διαφήμιση και εντυποδιανομή
Τρόποι επικοινωνίας, διαχείρισης και ανάπτυξης υποψήφιων πελατών Σεμινάριο management
Χειρισμός αντιρρήσεων Σεμινάριο ανθρωπίνου δυναμικού
Πρακτική Εξάσκηση - Workshops Σεμινάριο NLP
    Σεμινάριο τοπικού marketing και δημοσίων σχέσεων
       ΕΥΡΩΓΝΩΣΗ Α.Ε.
Βουλιαγμένης 142, Γλυφάδα
210 963 6100
info@eurognosi.com

ΑΡΧΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ EUROL@B ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ